TAKK | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

TAKK on vuonna 1962 perustettu ammatillinen oppilaitos, jonka omistaa Tampereen aikuiskoulutussäätiö. TAKK:lla opiskelee vuosittain jopa 16 000 opiskelijaa. Tarjolla on yli 100 erilaista ammatillista tutkintoa. Henkilöstöä TAKK:lla on lähes 350. Automaalauspuolella toimii kaksi kouluttajaa, ja opiskelijoita on vuosittain 25 henkilön ryhmä. Maalaustöitä tehdään vuodessa noin 150 kappaletta. TAKK:lta haastateltavana on kouluttaja Risto Uusivirta.

Ennen ProcessManager -varastohallintajärjestelmää (ProMa) varaston hallinta hoidettiin Excel-taulukon avulla, missä ylläpidettiin perusvaraston tietoja. Varaston määrä vaihteli kuitenkin jonkin verran, ja välillä ilmeni yllättäviä puutteita tuotteiden osalta. Myös tilaukset hoidettiin perinteisellä tavalla eli kirjoitettiin tilaus lapulle ylös ja soitettiin tavarantoimittajalle. Uusivirta arvioi, että hyllyjen läpikäyntiin ja tilausten tekemiseen meni joka kerta noin 30 minuuttia, joskus jopa kaksi kertaa viikossa.

Cora Refinishin edustaja piti ProMan käytöstä demoesityksen TAKK:lla, jolloin syntyi päätös ottaa järjestelmä käyttöön. Syynä päätökselle oli ProMa:n tuoma varaston tilanteen selkeys, varastomäärien kurissa pysyminen, varastoitavien tuotteiden määrän pienentyminen ja lisäksi ProMa:n hyödyntäminen varastoalan kouluttamisen tukena.

”Ennen ProcessManager -varastohallintajärjestelmää varaston hallinta hoidettiin Excel-taulukon avulla, missä ylläpidettiin perusvaraston tietoja. Varaston määrä vaihteli kuitenkin jonkin verran, ja välillä ilmeni yllättäviä puutteita tuotteiden osalta. Myös tilaukset hoidettiin perinteisellä tavalla eli kirjoitettiin tilaus lapulle ylös ja soitettiin tavarantoimittajalle. Hyllyjen läpikäyntiin ja tilausten tekemiseen meni joka kerta noin 30 minuuttia, joskus jopa kaksi kertaa viikossa. Nyt tilaukset on automatisoitu, ja säästynyt aika voidaan käyttää opiskelijoiden hyödyksi.”

ProMa:n käyttöönotto sujui vaivattomasti ja nopeasti. Järjestelmän käytön opettelu oli helppoa, ja myös oppilaat käyttävät ohjelmaa innostuneena. Henkilökunnalle ProMa toi helpotusta työskentelyyn, sillä tilausrutiinit ovat poistuneet ja kokonaisvarasto on nyt selkeä tuotteiden ja määrien osalta. Varasto on helpompi ylläpitää, ja tuotevalikoiman muutokset onnistuvat paremmin kuin aiemmin. Lisäksi jokainen pystyy itse seuraamaan, mitä on tulossa seuraavaan tilaukseen.

ProMa:lla on ollut positiivisia vaikutuksia myös työtilojen siisteyteen. Kaikki tavarat ovat siistissä järjestyksessä oikeilla paikoillaan. Opetusympäristössä on luonnollisesti erittäin tärkeätä, että varastossa on aina oikea määrä tuotteita. Lisäksi varaston arvo pysyy vakiona. Uusivirta arvioi, että pidemmällä käyttökokemuksella TAKK saa varmasti ProMa:sta vielä uusia hyötyjä irti.

READ MORE