FRÅGOR OCH SVAR

Följande frågor svarar vi oftas på. Naturligtvis kan du alltid kontakta oss direkt om du har speciella frågor.

ProcessManager är systemet för dig som önskar skapa en mer effektiv vardag för dig själv och dina kollegor på verkstaden – och samtidigt tjäna mer pengar!
ProcessManager är ett användarvänligt IT-system för en effektiv hantering av alla processer i verkstaden. Systemet ger en översikt över alla arbetsprocesser och ger en översikt där tiden inte utnyttjas optimalt i reparationsprocessen. I kombination med digitala arbetskort, elektronisk tidsinspelning, enkel kapacitetsplanering och full integration med CABAS och automatiskt fakturering skapar du mer arbetstid och minskar förbruket av arbetsmaterialet – en fördel inte bara för dina anställda och chefer, untan ochså för slutresultatet.
Nej, inte alls. Vi har kunder med 3 medarbetare och kunder som har upp till 50 anställda. Så alla verkstadsstorlekar kan ha nytta av att använda ProcessManager.
Det krävs ingen speciell hårdvara. Systemet, ProcessManager, är molnbaserat, så du behöver bara en uppkoppling till internet och en webbläsare, antingen från en dator eller från en surfplatta.
Vi anpassar systemet så att det passar din verkstads behov. Systemets utformning är inte förinställt och därför behöver du inte förändra ert vanliga arbetsflöde för att kunna använda ProcessManager. Men om vi ser ett sätt att kunna hjälpa er att optimera och förbättra ert arbetsflöde gör vi gärna det.
Systemet är utformat av verkstadsmekaniker för verkstadsmekaniker. Vi har lagt ner mycket arbete på att göra systemet användarvänligt, så att det både är enkelt att lära sig och att arbeta med varje dag.
Det tar 1–3 dagar att få systemet att fungera beroende på verkstadens storlek. Vi räknar alltid med 3 dagar för att installera systemet och åker först när vi är säkra på att allt fungerar som det ska. Innan vårt team åker planerar vi alltid in ett par uppföljningsbesök.
Du och ditt team blir tränade på plats. Innan träningen utses en så kallad ”Super user” som vi kommer lägga lite extra tid på. Eftersom systemet är designat för olika personer att arbeta i olika delar av systemet som har med deras dagliga arbete att göra så visar våran erfarenhet att det är det bästa sättet att göra det på
Månadskostnaden är fast oavsett storlek på verkstaden, antalet reparationer eller antalet användare. En mindre kostnad för vårat lagersystem och en annan kostnad för hela systemet som ger dig tillgång till alla moduler och funktioner.”

LÄR MER I VÅRA VIDEOR

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information