Spørsmål?

TA KONTAKT!
Ønsker du å optimalisere arbeidsflyten?
Trenger du en bedre oversikt over verkstedet?
Vil du være mer effektiv og lønnsom?

10 GODE GRUNNER TIL Å BRUKE PROCESSMANAGER

  • Intelligent kapasitetsplanlegging i sanntid
  • Øk produktiviteten ved å bruke digitale planleggingsverktøy
  • Planlegg og alloker arbeid til de ansatte uten problemer
  • Reduser uproduktiv tid og registrer reelle reparasjonstider via nettbrett
  • Digitale jobbkort distribuerer raskt jobber til de enkelte ansatte, noe som reduserer nedetid
  • Importer data fra verkstedsstyringssystemet automatisk
  • Et fleksibelt og tilpasningsvennlig system som gir deg perfekt oversikt over arbeidsmængden
  • Mulighet for å innføre kvalitetskontroll etter hver milepæl i reparasjonsprosessen
  • Permanent oppdatert oversikt over arbeidsbelastningen i verkstedet
  • Automatisk genererte KPI-tall som hjelper deg med å måle effektiviteten

LES HVA VÅRE KUNDER SIER