Spørsmål?

TA KONTAKT!
Ønsker du å optimalisere arbeidsflyten?
Trenger du en bedre oversikt over verkstedet?
Vil du være mer effektiv og lønnsom?

10 GODE GRUNNER TIL Å BRUKE PROCESSMANAGER

  • Intelligent kapasitetsplanlegging i sanntid

  • Øk produktiviteten ved å bruke digitale planleggingsverktøy

  • Planlegg og alloker arbeid til de ansatte uten problemer

  • Reduser uproduktiv tid og registrer reelle reparasjonstider via nettbrett

  • Digitale jobbkort distribuerer raskt jobber til de enkelte ansatte, noe som reduserer nedetid

  • Importer data fra verkstedsstyringssystemet automatisk

  • Et fleksibelt og tilpasningsvennlig system som gir deg perfekt oversikt over arbeidsmængden

  • Mulighet for å innføre kvalitetskontroll etter hver milepæl i reparasjonsprosessen

  • Permanent oppdatert oversikt over arbeidsbelastningen i verkstedet

  • Automatisk genererte KPI-tall som hjelper deg med å måle effektiviteten

LES HVA VÅRE KUNDER SIER